Certifikáty

Certifikát Öko-Tex Standard 100

 

Certifikát Eko-Tex

 

Öko-Tex Standard 100 je mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyráběné pouze ze zdravotně nezávadných materiálů. Tento certifkát vznikl v roce 1992. Öko-Tex Standard 100 je významná světová ekologická značka pro textilní výrobky, obzvláště je doporučován pro kojence a osoby se zvýšenou alergickou reakcí. Produkty, které obdržely certifikát Öko-Tex Standard 100 Vám poskytují jistotu, že nezpůsobují žádné rizika pro lidské zdraví.

 

Testování provádí 17 zkušebních ústavů, tvořících mezinárodní Öko-Tex asociaci, která má pobočky ve více než 40ti zemích po celém světě. Kritéria katalogu, který je základem pro testy škodlivých látek, jsou založena na nejnovějších vědeckých poznatcích a jsou průběžně aktualizována. Zkušební kritéria a příslušné zkušební metody jsou standardizované na mezinárodní úrovni. Zkušební vzorky jsou testovány nezávislými institucemi Öko-Tex na hodnotu pH, obsah formaldehydu, přítomnost pesticidů, extraktu, obsahu těžkých kovů, chlorované organické nosiče a konzervační látky, jako je pentachlorfenol a tetrachlorophenol. Testuje se také přítomnost alergizujících a potencionálně karcinogenních barviv.

 

Pokud jsou všechny části textilu v souladu s požadavky Öko-Tex katalogu, textilní výrobce obdrží certifikaci, a je oprávněn používat Öko-Tex štítek pro označení výrobků v obchodech. Certifikát je vydán na dobu jednoho roku a lze ho prodloužit po opětovném úspěšném testování.

 

Öko-Tex Standard 100 je založen na vědecky ověřených parametrech, které se každoročně přehodnocují. Zahrnuje mezinárodně závazné testy na:

 • Zakázané látky jako jsou karcinogenní barviva.
 • Zákonem regulované látky jako formaldehyd, změkčovadla, těžké kovy, nebo pentachlorfenol.
 • Látky, které jsou podle dnešních poznatků škodlivé pro zdraví, ale nejsou ještě regulovány, nebo zakázané zákonem jako jsou pesticidy, alergenní barviva, nebo organické sloučeniny cínu.
 • Parametry jako stálost barev a nízké hodnoty pH pro pokožku, jako preventivní opatření na ochranu zdraví spotřebitelů

 

Zkušební kritéria mají často průkopnickou funkci, pokud jde o právní předpisy - například vyloučení karcinogenních azobarviv, přísně mezní hodnoty pro formaldehydy jakož i zákaz alergenních barviv.

 

Certifikát Made in Green

 

Certifikát made in Green

 

Made in Green je evropský trojitý certifikát, který vytvořil a uplatňuje textilní technologické centrum Aitex. Štítek nesoucí logo Made In Green potvrzuje všechny výrobní procesy ve třech aspektech: zdraví, ochrana životního prostředí a univerzální lidská práva pracovníků. Navíc prohlašuje, že podnik nebo výrobek, nesoucí tento certifikát, neobsahuje škodlivé látky, a že zboží bylo vyrobeno s respektem k životnímu prostředí a pracovníkům.

 

Certifikát a jeho pracovní protokoly byly licencovány dvěma sesterskými institucemi ve Velké Británii a Belgii.

 

Každá společnost musí pro sebe a své výrobky každý rok obnovovat certifikát, aby mohla na svých produktech uvádět symbol "Made in Green". Tento proces se týká nejenom žádajících společností, ale i jejich dodavatelů, prvních a druhých úrovní, ať jsou odkudkoliv.

 

Proce získání certifikátu je mimořádně důsledný, obsahuje podrobné standardizované protokoly a hluboký závazek ze strany podniku. Pro spotřebitele slouží jako záruka, že každý výrobek, nesoucí "Made in Green" certifikát, byl vyroben podle přísných norem.

 

Certifikát Ethica-Tex

 

Certifikát Ethica-Tex

 

Ethica-Tex jsou společnosti, patřící do skupiny ATEVAL, asociace textilních firem v oblasti Valencie, které se etickým kodexem zavázaly působit ve skupině Ethica-Tex. Tento kodex znamená závazek k těmto základním zásadám:

 

 • Podpora tvořivosti a inovací v našich společnostech.
 • Sledování dodržování zákonů v odvětví textilního průmyslu, které podporují zájmy našich firem a pracují na zlepšení stávajících právních předpisů v této oblasti.
 • Zajištění výkonávání spravedlivé hospodářské soutěže v dobré víře a dobrých obchodních postupech.
 • Ochrana členů skupiny proti nekalé vnější konkurenci.
 • Podpora a stimulace ochranné známky jménem naší společnosti, jako jsou ochranné známky španělských textilií, s cílem zlepšit kvalitu a konkurenceschopnost.
 • Řešení sporů mezi našimi společnostmi.
 • Šíření etického kodexu mezi textilními firmami.

 

Čeho chceme dosáhnout? Ochranná známka Ethica-TEX má pozitivní postoj k podpoře a ochraně kreativity. Proto:

 • Chceme chránit hodnoty naší kreativity prostřednictvím dodržování a prosazování našich práv duševního a průmyslového vlastnictví.
 • Chceme vytvořit důvěru v naše ochranné známky.
 • Chceme podporovat aktivní přístup k neustálým inovacím.
 • Chceme být příkladem pro přežití, konkurenceschopnost a prestiž španělského textilního odvětví.