Nákup bez rizika

14 denní záruka vrácení peněz


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

 

Odstoupení od smlouvy nelze využít u zboží vyrobeného na zakázku pro konkrétního zákazníka v rozměrech jiných než standardních (viz. Obchodní podmínky). Standardní rozměr u povlečení je: 70x90 cm, 80x80 cm polštář. 135x200 cm, 155x220 cm a 140x200 cm přikrývka.

 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující (spotřebitel) také využít formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

 

Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena v případě, že již byla zaplacena: Odešlete email na obchod@dokonalydomov.cz s textem:

 

  • "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo daňového dokladu) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet, uveďte prosím číslo účtu, datum a jméno."

 

Pokud nemáte přístup k e-mailu, můžete Vaši žádost zaslat poštou, nebo faxem. Zboží doručte poštou na adresu:

TipTrade, s.r.o.
Těšínská 650 / 201
710 00 Ostrava

 

Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být:

 

  • originálně zabaleno v původním, neporušeném obalu, bez toho obalu je zboží nadále dle hygienických předpisů již neprodejné.
  • nesmí být použité ani vyprané!
  • musí být nepoškozené a v perfektním stavu, kompletní a s originálním dokladem o koupi.

 

Zboží neposílejte na dobírku. Zboží, které takto obdržené a neavizované zásilky nepřebíráme. Doporučujeme vám zboží pojistit. 

 

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet a to do 14 dnů po obdržení a kontrole zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy, pokud bylo zboží již zasláno, se prokazatelné náklady, které vzniknou s tímto odstoupením nevrací. Tyto náklady tvoří poštovné, balné vnějšího obalu, obalový materiál vnější - poštovní krabice, náklady na zabalení zboží do nového obalu, nový obalový materiál pro zboží. Vracíme vždy částku zaplacenou za zboží.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Pro obchodníky či distributory, tzn. firmy nakupující na IČO, záruka vrácení peněz Neplatí. Případné vrácení zboží je řešeno individuálně dle domluvy a řídí se dle Obchodního zákoníku.

 

Záruka vrácení peněz - platí pouze v případě zaslání zboží poštou, nebo kurýrní službou. V případě osobního odběru lze záruku vrácení peněz uplatnit pouze při nepřevzetí zboží v místě odběru.

 

V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) bere kupující na vědomí, že v rámci mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů se může kupující obrátit na Českou obchodní inspekci. Podání k České obchodní inspekci lze podat písemnou formou příp. přes e-podatelnu na internetových stránkách www.coi.cz. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.