Symboly údržby textilií

Symboly jsou chráněny ochrannou známkou a pověřeným správcem této známky v České republice je sdružení SOTEX.

 

 

Symboly pro údržbu a ošetřování textilií

 

  • Pro způsob používání symbolů platí: ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie - SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ. Uvedenou normu je možné objednat na UNMZ, prostřednictvím www.unmz.cz.
  • Ve Slovenské republice byla zákonem stanovená povinnost označovat výrobky symboly údržby podle STN EN ISO 3758. Tato povinnost byla od 1.10.2008 zrušená a výrobci mohou nyní používat i jiné způsoby k označení údržby.
  • Symboly zákazu bělení. Přechodné období pro používání obou symbolů zákazu bělení - prázdný i plný přeškrtnutý trojúhelník - bylo prodlouženo do 30.11.2012.

 

 

Symboly praní

 

Symbol Postup praní
 Maximální teplota 30 °C. Normální postup.
 Maximální teplota 30 °C. Mírný postup.
 Maximální teplota 30 °C. Velmi mírný postup.
 Maximální teplota 40 °C. Normální postup.
 Maximální teplota 40 °C. Mírný postup.
 Maximální teplota 40 °C. Velmi mírný postup.
 Maximální teplota 50 °C. Normální postup.
 Maximální teplota 50 °C. Mírný postup.
 Maximální teplota 60 °C. Normální postup.
 Maximální teplota 60 °C. Mírný postup.
 Maximální teplota 70 °C. Normální postup.
 Maximální teplota 70 °C. Mírný postup.
 Maximální teplota 95 °C. Normální postup.
 Maximální teplota 95 °C. Mírný postup.
 Ruční praní. Maximální teplota 40 °C.
 Výrobek se nesmí prát.

 

Symboly bělení

 

Symbol Postup bělení
 Povoleno použití všech oxidačních bělících prostředků.
 Povolen pouze oxidační/nechlorový bělící prostředek.
 Výrobek se nesmí bělit.

 

 

Symboly sušení v bubnové sušičce

 

Symbol Postup sušení v bubnové sušičce
 Výrobek se může sušit v bubnové sušičce normálním teplota
 Výrobek se může sušit v bubnové sušičce nižší teplota sušení
 Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

 

  

Symboly žehlení

  

Symbol Postup žehlení
 Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 200  °C.
 Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C.
 Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, žehlení parou může způsobit nevratné poškození.
 Výrobek se nesmí žehlit.

 

 

Symboly profesionálního ošetřování

 

Symbol Postup čištění
Profesionální chemické čištění tetrachlorethenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Normální postup.
Profesionální chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C). Normální postup.
Výrobek se nesmí chemicky čistit. Výrobek se nesmí chemicky čistit.