Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení zákazníci a návštěvníci webových stránek e-shopu s bytovým textilem www.dokonalydomov.cz

vážíme si vaší důvěry, a kromě rychlého a co nejkvalitnějšího vyřizování vašich objednávek je mimo dalších našich zájmů, také ochrana vašich osobních údajů a práv, zejména pak práva na to být plně informován o tom jak, za jakým účelem a kým, jsou data, jenž nám o své osobě, či firmě předáváte zpracovávána a používána. Naše firma, TipTrade s.r.o., provozující tento internetový shop, zacházela, zachází, a i nadále bude zacházet s osobními údaji svých zákazníků v souladu s GDPR.

 

Níže uvedené informace popisují, jak nakládáme s informacemi, jež jsou nám předávány používáním těchto webových stránek. Firma TipTrade s.r.o., se zavazuje zabezpečit všechny vaše osobní údaje a zacházet s nimi v souladu se zákonem o Ochraně osobních údajů. Zásady jsou platné od 01.05.2018 a firma TipTrade si vyhrazuje právo změn, a to hlavně v souvislosti s případnými změnami v zákonech, či prováděcích předpisech.

 

 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”), je společnost TipTrade s.r.o. se sídlem V Zátiší 810/ 1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. IČ 27 805 395, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spi. zn. C 52302 (dále jen „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou:


TipTrade s.r.o.
V Zátiší 810/1
709 00 Ostrava Mariánské Hory
Telefon: +420 608 102 995, +420 595 170 148
E-mail: info@tiptrade.cz

 

Poskytnutím vašich osobních údajů, nám dáváte svůj souhlas s jejich zpracováním a správou, za podmínek použití uvedených v těchto sepsaných zásadách ochrany osobních údajů, vždy v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. a se zákonem č. 480/2004 Sb., dále pak v souladu s Občanským zákoníkem.

 

K ČEMU NÁM ZÍSKANÉ INFORMACE SLOUŽÍ

 

Hlavním důvodem získávání vašich údajů je co nejlepší a nejrychlejší zpracování vaší objednávky, dotazu, vyřízení reklamace, či vrácení zboží. Dále pak také k cílené nabídce zboží a služeb a k marketingovým akcím.

 

 • K zajištění plnění smlouvy
 • Poskytnutí informace, služby, produktů, o nějž nás žádáte
 • Poskytnutí informace, služby, produktů, u kterých předpokládáme, že by vás mohly zajímat, s využitím e-mailové adresy jíž jste nám poskytli
 • Vyrozumění o změnách
 • K zajištění obsahu a jeho efektivní prezentace na našem webu
 • K zasílání marketingových nabídek v případě, že zadáte vaši emailovou adresu do formuláře k odběru newsletteru, včetně vašeho souhlasu s jeho zasíláním, který můžete kdykoli zneplatnit. Stejně tak můžete požádat o zneplatnění emailem zaslaným na naši emailovou adresu info@tiptrade.cz, případně také telefonicky na lince +420 608 102 995, nebo +420 595 170148.

 

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jsou

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

JAKÉ ÚDAJE NÁM PŘEDÁVÁTE

 

 Níže je uveden výčet informací, které od vás můžeme získat, včetně základních důvodů, k čemu tyto jsou. Ne vždy od vás získáváme všechny níže uvedené informace, vždy záleží na důvodu. Pokud například jako způsob platby zvolíte dobírku, váš bankovní účet znát nebudeme, ani jej nebudeme potřebovat. Pokud ale například zakoupené zboží vrátíte ve 14denní lhůtě, musíme vám někam poslat peníze, a to už číslo vašeho účtu potřebovat budeme. Níže uvedený seznam může být aktualizován. 

 • Jméno a příjmení – nutné k vyřízení objednávky
 • Adresa bydliště, nebo dodací adresa – nutné k vyřízení objednávky
 • E-mailová adresa – nutné k vyřízení objednávky, nebo vašeho dotazu, reklamace, vrácení zboží
 • Telefonní číslo – nutné k vyřízení objednávky
 • Bankovní spojení – nutné k převodu finančních prostředků, například když nám vrátíte zboží

 

JAK A KDE JSOU INFORMACE ULOŽENY A ZABEZPEČENY 

 

Všechny údaje ukládáme na zabezpečený server, mimo jiné chráněný hesly, tak abychom k nim zabránili neoprávněnému přístupu. Přijali jsme také technická opatření k zabezpečení osobních údajů v listinné podobě (například smluv). K vašim údajům mají přístup zaměstnanci správce, a to pouze k údajům nezbytným k výkonu práce, což je zajištěno nastavenými přístupovými právy a hesly do všech jednotlivých systémů správce.

Souhlasíte, že správa vámi poskytnutých osobních údajů bude probíhat automatickým způsobem, s použitím automatických a dalších nástrojů informačního systému jenž používáme

 

KOMU VAŠE ÚDAJE POSKYTUJEME A PROČ

 

Vaše údaje poskytujeme pouze firmám, které zajišťují servis související s hladkým vyřízením vaší objednávky a se servisem týkajícím se komfortu a co nejlepší obsluhy zákazníka. Těmto subjektům předáváme pouze nezbytně nutnou část vašich údajů. Jedná se konkrétně o přepravní společnosti, jenž vám doručují zboží, společnosti poskytujícím nám bankovní služby, například platební bránu, poskytovatele IT systémů, například tohoto e-shopu, společnosti analyzující chování a nákupní procesy na našem webu, což je například známý Google Analytics, společnosti zajišťující pro nás marketingové služby a také společnosti, jenž pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme také předat stranám, pro které od vás dostaneme souhlas k jejich předání.
Se všemi těmito spolupracujícími společnostmi máme uzavřeny smlouvy v souladu s ochranou osobních údajů (GDPR).
Vaše osobní údaje můžeme předat i třetím stranám, v případě, že máme povinnost toto poskytnout za účelem splnění zákonné povinnosti.

 

 JAK DLOUHO ÚDAJE SPRAVUJEME

 

Pro marketingové účely spravujeme vaše údaje 10 let, což je doba, po kterou platí souhlas, který nám dáváte prostřednictvím našich webových stránek, pokud jej samozřejmě neodvoláte dříve.
K výkonu povinností a práv vyplývající ze smluvního vztahu mezi správcem a vámi uchováváme data po dobu nezbytnou. Což je aktuálně 15 let od ukončení smluvního vztahu.
Po uplynutí zákonné doby uchovávání údajů vaše údaje vymažeme. 

Na základě odvolání souhlasu se zasíláním newsletterů, který lze jednoduše provést kliknutím na příslušný odkaz v newsletteru, jenž je zasílán do vaší e-mailové schránky, údaj vymažeme okamžitě. 

 

VAŠE PRÁVA 

 

Jaká jsou vaše práva dle právních předpisů a podmínek GDPR, tedy v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů uvádíme, bodově, níže. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
Máte tedy právo vyžádat si výpis údajů, které jsou u nás uloženy. Výpis provádíme dle aktuální možnosti ve formátu, jenž nám umožní náš informační systém. Výpis neprovedeme v případě, že by jeho zveřejněním byly dotčeny a ohroženy práva a svobody jiných osob.

 

Máte právo na opravu svých osobních údajů dle čl. 16 GDPR
Zjistíte-li, že údaje, jež jsou u nás uloženy jsou staré, nepřesné, či neúplné, můžete nás požádat o jejich doplnění a opravu.

 

Máte právo na výmaz osobních údajů („být zapomenut“) dle čl. 17 GDPR
V případě, že nemáme platný právní titul, nebo máme osobní údaje uležené po zákonem stanovené době uložení, musíme provést výmaz osobních údajů. Ze zákona nelze výmaz provést v případě kdy je zpracování osobních údajů prováděno na základě plnění smlouvy, nebo právní povinnosti.

 

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR
Na vaši žádost, respektive pokud podáte námitku k zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, dojde k omezení zpracování údajů, po dobu posuzování námitky.

 

Máte právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
Můžete nás žádat o výpis údajů v přenositelné podobě, a to údajů, které jste nám předali a my tyto vedeme v elektronické podobě. Formát těchto přenositelných údajů bude takový, jaký nám umožňuje vygenerovat náš informační systém.

 

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů dle čl. 21 GDPR

 

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat
Ve všech případech, kdy je zpracovávání osobních údajů prováděno na základě poskytnutého souhlasu, a tento odvoláte, bude zpracování ukončeno. Souhlas lze odvolat elektronicky zasláním na e-mailovou adresu správce (info@tiptrade.cz), nebo písemně na adresu správce TipTrade s.r.o., V Zátiší 810/ 1, 709 00 Ostrava. V případě odběru newsletteru lze souhlas s jejich zasílání odvolat kliknutím na odkaz uvedený v příslušném newsletteru.

 

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, tedy my, případně s námi spolupracující a námi pověřené osoby provádí zpracování vašich osobních dat v rozporu se zákonem, nebo s ochranou vašeho soukromí, máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové stránky ÚOOU jsou www.uoou.cz

 

 

NĚCO O COOKIES

 

Cookies nejsou dobrotky k odpolednímu seriálu, jak se mně na to ptala moje maminka, ale malé textové, alfanumerické značky, které se ukládají prostřednictvím webového prohlížeče na koncové zařízení uživatele, jednodušeji na pevný disk ve vašem počítači, nebo tabletu. Bez těchto cookiesů se dnes neobejde žádná internetová stránka. Usnadňují uživateli práci na počítači, například tím, že nemusí pokaždé vypisovat své údaje do objednávkového formuláře, a mnohé další. Samozřejmě také usnadňuje práci provozovatelům stránek, hlavně sběrem informací o chování uživatele, ze které stránky přišel, na co se dívá, jaký typ zařízení používá, jaký prohlížeč a mnohé další statistické údaje, jenž pak pomáhají zlepšit tu kterou internetovou stránku, celý web, nebo e-shop.

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají také naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Na našich stránkách využíváme soubory cookie: konverzní, trackingové, remarketingové, analytické a esenciální.

Ve Vašem prohlížeči máte možnost nastavení si využívání souborů cookies.

 

V případě jakéhokoli dotazu, nás prosím kontaktujte e-mailem, nebo telefonicky na výše uvedené emailové adresy, či telefonní čísla.